• Usługi BHP
 • PPOŻ
 • Szkolenia
 • BHP
 • Pierwsza pomoc
 • Usługi BHP

  OptimaBHP

 • PPOŻ

  OptimaBHP

 • Szkolenia

  OptimaBHP

 • BHP

  OptimaBHP

 • Pierwsza pomoc

  OptimaBHP

OptimaBHP jest firmą szkoleniowo-doradczą

głównie zajmujemy się usługami BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP i PPOŻ dla firm z każdej branży

Przeprowadzamy szkolenia bhp i ppoż w firmach reprezentujących najróżniejsze branże w Poznaniu, Swarzędzu i wielu innych miejsc na terenie Wielkopolski. Klient zlecający nam te zadania nie musi się o nic martwić – nasze doświadczenie i ilość przeszkolonych pracowników są najlepszym potwierdzeniem naszego profesjonalizmu. Poziom wdrażanych przez nas szkoleń BHP oraz obsługi w tym zakresie jest niezwykle wysoki. Klient zyskuje pewność, że jego pracownicy zostali właściwie wyszkoleni, a w jego firmie poprawione zostało bezpieczeństwo. Organizując szkolenia BHP i PPOŻ za każdym razem dopasowujemy się do profilu zawodowego zleceniodawcy. Dlatego każdy klient może być pewien, że zrealizujemy jego indywidualne potrzeby w tym zakresie. Zarówno obsługę w zakresie BHP, jak i szkolenia organizujemy pod kątem specyfiki danego podmiotu. Możemy przygotować je dla stanowisk administracyjnych, biurowych, inżynieryjnych, technicznych i wielu innych grup zawodowych oraz osób zarządzających czy samych pracodawców.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Biorąc pod uwagę, że właściciel firmy jest zobligowany do przeszkolenia każdego pracownika w zakresie BHP i PPOŻ, aby zmniejszyć ryzyko wypadku przy pracy, nasi specjaliści służą w tym obszarze merytorycznym wsparciem. Ten obowiązek dotyczy nie tylko pracowników dopiero obejmujących dane stanowisko pracy, ale również tych, którzy pracują już dłużej w danej firmie. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który nie dopełni tego obowiązku, a dojdzie do wypadku przy pracy, zawsze naraża się na odpowiedzialność karną oraz cywilną. Szkolenia BHP wstępne i okresowe może przeprowadzić zatrudniony przez pracodawcę pracownik służby BHP. Właściciel firmy ma także możliwość zlecić je nam. OptimaBHP zapewnia dobrych specjalistów, którzy w ramach szkolenia wstępnego przeprowadzą instruktaż ogólny, a okresowego – zaktualizują i ugruntują wiedzę w dziedzinie BHP. Oprócz tego zapoznają pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Realizowane przez nas szkolenia mają formę wykładów, a do ich realizacji wykorzystujemy różne pomoce naukowe, aby lepiej zobrazować dany temat.

Umowy stałe i jednorazowe zlecenia

Realizujemy szkolenia BHP i PPOŻ w Poznaniu oraz w innych miejscach Wielkopolski zarówno w ramach umów stałych, jak i na podstawie jednorazowych zleceń. Wcześniej możemy przygotować ofertę cenową, doradzić optymalną opcję i odpowiedzieć na nurtujące klientów pytania. Opłaty za szkolenia ustalane są indywidualnie i uzależnione są m.in. od ilości uczestników oraz rodzaju szkolenia.

Poza szkoleniami z BHP i PPOŻ oferujemy także kursy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Świadczymy ponadto usługi doradcze i pomoc przy wdrażaniu niezbędnych procedur i zarządzeń w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.