Kurs PPOŻ – Poznań

Kurs PPOŻ – podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

W ofercie naszej firmy działającej na terenie Poznania znajdują się również szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która – obok bezpieczeństwa i higieny pracy – jest rzeczą niezwykle istotną w funkcjonowaniu każdej firmy, instytucji i innych podmiotów. Organizowany przez nas kurs PPOŻ ma na celu przygotowanie pracowników z zakresu podstawowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji budynków, obiektów i terenów, zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Szkolenie obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak warunki zaistnienia pożaru oraz drogi jego rozprzestrzeniania się, system sygnalizacji pożarowej, systemy oddymiania i gaśnicze: system gaszenia gazem, instalacja tryskaczowa, na czym polega ewakuacja i jak się ją przeprowadza, jakie czynności są zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy kursu PPOŻ zdobywają także wiedzę na temat podręcznego sprzętu gaśniczego (hydrantów, gaśnic) – ich rodzajów, zasad obsługi oraz zakresu użycia. Kursanci poznają podstawowe przepisy dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej i przechodzą ćwiczenia praktyczne.

Oferta nie tylko szkoleniowa

Poza organizacją kursów i szkoleń w zakresie PPOŻ na terenie Poznania oraz całej Wielkopolski świadczymy także inne usługi w tym obszarze:

·         oferujemy kompleksową i stałą obsługę firm,

·         prowadzimy doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

·         przeprowadzamy audyty PPOŻ,

·         na potrzeby klienta sporządzamy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,

·         przygotowujemy obiekty do odbiorów przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną,

·         podejmujemy się organizacji próbnych ewakuacji.