Szkolenia i kursy BHP – Poznań

Szkolenia i kursy BHP – Poznań

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców

Kodeks pracy, jak i Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Mają one na celu zaznajomienie uczestników tych szkoleń z czynnikami środowiska pracy, które mogą stanowić dla nich zagrożenie dla zdrowia i życia w czasie wykonywanych obowiązków służbowych oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić. Oprócz tego szkolenia BHP to okazja, aby pracownicy poznali przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań oraz obowiązujących na danym stanowisku. Powinni też nabyć umiejętności pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz wiedzieć, jak postępować w sytuacjach awaryjnych i udzielać pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia wstępne i okresowe z BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenia BHP dzieli się na wstępne i okresowe, które dopasowywane są do określonych grup stanowisk. Pierwsze z nich obejmuje m.in. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), który polega na zapoznaniu się pracownika z podstawowymi zasadami BHP, jakie wynikają z różnych dokumentów prawnych. Poddawani są mu:

·         nowo zatrudnieni pracownicy, zanim zostaną dopuszczeni do wykonywania pracy,

·         studenci odbywający praktykę studencką u pracodawcy,

·         uczniowie szkół zawodowych, którzy zatrudniani są w celu praktycznej nauki zawodu.

Oprócz tego szkolenie wstępne odbywa się na także na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy). Wówczas celem jest przede wszystkim zapoznanie pracowników z: czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym, jakie trzeba uwzględnić, sposobem ochrony przed zagrożeniami i czynnikami, jakie mogą za nie odpowiadać oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Jeśli natomiast chodzi o okresowe szkolenie BHP, to opiera się ono na aktualizacji i ugruntowaniu wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Ponadto uczestnicy zaznajamiani są z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. To szkolenia BHP, które odbywają:

·         pracodawcy, osoby kierujące pracownikami,

·         pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

·         pracownicy techniczno-inżynieryjni,

·         pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni, których praca wiąże się z różnego typu zagrożeniami przez szkodliwe dla zdrowia czynniki zewnętrzne, niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub których zajęcie związane jest z odpowiedzialnością w ramach higieny pracy oraz bezpieczeństwa.

Każde szkolenie okresowe z BHP wieńczy egzamin sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy przez pracowników.

Kompleksowa oferta szkoleniowa

Jako organizator szkolenia czy kursu opracowujemy program dla konkretnej grupy uczestników i wykonywanych przez nich obowiązków. Stwarzamy także odpowiednie warunki do tego. Proponowane w ofercie szkolenie czy kurs BHP poprowadzić możemy zarówno w siedzibie naszej firmy w Poznaniu, jak i u klientów. Obsługujemy bowiem m.in. Tarnowo Podgórne, Gądki, Luboń, Kostrzyn Wlkp. oraz inne miejsca w Wielkopolsce. Oprócz tego zapewniamy materiały szkoleniowe oraz korzystamy z różnych pomocy dydaktycznych. Dbamy o właściwą realizację programów szkoleniowych oraz odpowiedni przebieg każdego kursu czy szkolenia, prowadzimy dziennik zajęć oraz protokoły egzaminów i rejestr wydawanych zaświadczeń.