Uprawnienia energetyczne G1, G2, G3

Uprawnienia energetyczne G1, G2, G3

Uprawnienia energetyczne w grupie G1(prad) lub G2(cieplo) lub G3(gaz)

GRUPA 1.

Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV.
Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV.
Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
Urządzenia elektrotermiczne.
Urządzenia do elektrolizy.
Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
Elektryczna sieć trakcyjna.
Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

GRUPA 2.

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym.
Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.
Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

GRUPA 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.
urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 k.
turbiny gazowe.
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.